ERP & CRM Yazıımlar

Kurumsal varlık yönetimi (ERP), operasyonel varlıkları ve ekipmanı korumak ve denetlemek için kullanılan yazılım, sistem ve hizmetlerin bir birleşimidir. Varlıkların yaşam döngüsü boyunca kalitesini ve kullanımını optimize etmeyi, verimli çalışma süresini artırmayı ve operasyonel maliyetleri azaltmayı amaçlar.

Kurumsal varlık yönetimi, iş yönetimi, varlık bakımı, planlama ve zamanlama, tedarik zinciri yönetimi ve çevre, sağlık ve güvenlik (EHS) girişimleri içerir.

Valflerden araçlara kadar her şeyin sensörler ve sistemler aracılığıyla bağlantılı olduğu Nesnelerin İnterneti (IoT) çağında, uygulayıcılar, gelişmiş analitik ve yapay zekayı ERP ile birleştiriyor. Aletli varlıklardan toplanan veriler yapay zeka teknikleri kullanılarak analiz ediliyor. Ortaya çıkan iç görüler, bakım ekiplerinin daha iyi kararlar almasına, verimliliği artırmasına, koruyucu bakım gerçekleştirmesine ve fiziksel varlıklarındaki yatırımları en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor.

ERP ve CRM arasındaki fark nedir?

ERP, genellikle bilgisayarlı bakım yönetimi sistemi (CRM) ile ilişkilendirilir, ancak ERP ve CRM karşılaştırmasına yakından bakıldığında bunların farklı olduğu ortaya çıkar. CRM ERP’nin bir boyutu olabilir. Bakım yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için bilgilerin merkezileştirilmesi üzerine odaklanır. ERP, varlık performansını, edinme aşamasından elden çıkarma aşamasına kadar destekleyen bir varlık yaşam döngüsü yönetimi yaklaşımıdır.

Kurumsal varlık yönetimi neden önemlidir?

ERP, kuruluşların varlık kalitesini ve güvenilirliğini takip etmesine, değerlendirmesine, yönetmesine ve optimize etmesine yardımcı olduğu için önemlidir. Her türden kuruluş yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca varlığa sahiptir. Kuruluşlar varlık yoğundur.

Varlıklar birçok şekil ve büyüklükte olabilir — demiryolları, boru hatları, imalat ekipmanları, ulaşım filoları, rüzgar değirmenleri — ve üretim, hizmet ve operasyonların sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü ekipmanı içerir. ERP en iyi uygulamaları, bakım ekiplerinin karmaşık ortamları daha iyi kontrol etmesine yardımcı olarak aşağıdakileri gerçekleştirmesini sağlar:

  • Varlık bilgilerini merkezileştirin: ERP’nin bir parçası olarak bir CRM, bakım yöneticilerine bir varlığın nerede olduğunu, neye ihtiyacı olduğunu, üzerinde kimin çalışması gerektiğini ve ne zaman çalışacağını söyler. Kritik varlık yönetimi iş akışlarını otomatikleştirir ve bunları erişilebilir ve denetlenebilir kılar.
  • Sorunları ortaya çıkmadan önce çözümleyin: Varlık yönetimi yazılımları, ekipmanı istikrarlı ve sürekli işlemler için korumak üzere önleyici yetenekleri destekler. Garanti uyumluluğu sağlamaya ve üretimi kesintiye uğratan sorunları önlemeye yardımcı olur.
  • Varlıkları daha akıllıca izleyin: Yapay zeka destekli uzaktan izleme, geçerli ve beklenen varlık durumlarına eyleme dönüştürülebilir içgörüler sağlar. Departmanlar ve bilgi siloları arasındaki verileri toplar, daha az sayıda, daha doğru uyarılar ve gelişmiş karar alma olanağı sağlar.
  • Varlık kullanımını en üst düzeye çıkarın: IoT aygıtlarından toplanan geçmiş ve gerçek zamanlı veriler ve analitik ve tanılama araçları, fiziksel varlıkların kullanılabilirliğini, güvenilirliğini ve kullanılabilir ömrünü uzatır.
  • Eskiyen varlıkları ve altyapıyı yönetin: Ekipman yaşam döngüleri, daha bilinçli bakım stratejileri aracılığıyla ve yatırım getirisini artırmak için risk yönetimini iş süreçlerine yerleştirerek uzatılır.
  • Bakım yönetimini modernleştirin: IoT, yapay zeka ve analitik, ekipman bakımı uygulamalarını geliştirir. Varlık izleme ve izlenebilirliği giderek daha karmaşık hale gelen çevre, sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılar.
  • Operasyonel uygulamaları konsolide edin: ERP, hemen hemen tüm varlık tiplerini yönetmek için tek bir teknoloji sistemi oluşturmaya yardımcı olur. Süreçler, bir kuruluş genelinde geniş çeşitlilikte varlık işlevleri için bütünleştirilir ve standartlaştırılır.

Etkin WEBERP’nin temel özellikleri

İş yönetimi

Planlanan ve planlanmamış işleri, ticari malların kaydı da içinde olmak üzere, ilk istekten tamamlanana kadar merkezi olarak yönetin.

Bakım aşamaları

Onarımların sorun oluştuktan sonra yapıldığı düzeltici bakımdan, onarımın, veriler yaklaşan bir hata olduğunu gösterdiğinde yapıldığı (zamanlanmış onarımlar kullanan) koruyucu bakıma ve tahmine dayalı bakıma geçin.

Planlama ve zamanlama

Bir Gantt grafiğindeki iş emirlerini ve koruyucu bakım zamanlamalarını grafiksel olarak görüntüleyin. Dağıtıcıların görev ve iş bağımlılıklarını yönetmesine yardımcı olmak için iş emri yönetiminde kolaylıkla gezinin.

Tedarik zinciri yönetimi

Varlıkları ve bunların bakımını yapmak için kullanılan malzemeler tedarik zincirinin bir parçasıdır. Etkili çözümler, WEBERP’nin tedarik zinciri yönetim sistemleri ile bütünleştirilmesine yardımcı olan IoT teknolojilerini içermelidir.

Sağlık ve güvenlik

Çevre, sağlık ve güvenlik endişelerini belgeleyin ve raporlayın. Olay analizi, düzeltici işlem izlenebilirliği ve süreç değişikliği yönetimi kullanarak riski azaltın.

Mobilite

Barkod ve RFID kullanmaktan, elektronik imzaları yakalamaya ve ölçümleri okumaya kadar daha fazla şey gerçekleştirin. Bilgi yakalamak ve araçlar, belgeler ve işbirliği sağlamak için fotoğraflar ve sesi metne çevirme gibi akıllı telefon yeteneklerinden yararlanın.

Analitik

Operasyonel iç görüler elde etmek için genellikle yapay zeka tarafından desteklenen genişletilmiş ve geliştirilmiş analitikten yararlanın. Analize dayalı planlama, zamanlama ve iş yönetimi süreçlerini otomatikleştirmek için optimizasyon modellerini kullanabilirsiniz.

Bulut

Maliyetleri kontrol etmek, sistem esnekliğini artırmak ve BT’ye bağımlılığı azaltmak için SaaS, bulut tabanlı dağıtım veya hibrit bulut dağıtımını destekleyin.

Uygulamalar ve sektörler

Enerji ve altyapı hizmetleri

Su, atık su, gaz ve elektrik gücünün iletimi ve dağıtımı, boru hatları veya güç hatları gibi doğrusal varlıklara ilişkin yetenekler gerektirir. Bu sistemler, ayrıca, karmaşık ekip zamanlamasına cevap vermeli ve uzak varlıklardan gelen jeo-uzamsal bilgileri göz önünde bulundurmalıdır.

Kimyasallar, petrol ve madencilik

Bu sektörler, güvenliği, güvenilirliği, uyumluluğu ve performansı iş akışlarına bütünleştirmeye önem veriyor. Bakım uygulamalarını standartlaştırarak ve iyileştirerek maliyetleri düşürmek ve işbirliğini teşvik etmek için WEBERP sistemleri gerekir.

Üretim

Üretim, bir dizi sektör içerir: otomotiv, uzay, savunma, elektronik, endüstriyel ürünler, tüketici ürünleri ve daha fazlası. Bu bağlamlarda WEBERP sistemleri, Yalın Altı Sigma (Lean Six Sigma) gibi genel süreç yönetimi yöntemlerinin bir parçası haline gelir ve ürün yaşam döngüsü yönetimi gereksinimlerini tamamlar.

Nakliye

Bu uygulamalar, hizmet ya da lojistik işlevi sağlayan varlıklar ve stok hakkında ayrıntı sağlamaya odaklanır. Akaryakıt yönetimi, sürücü log’ları, yedek parça, saha zamanlamaları ve diğer veriler demiryolu, karayolu ve hava trafiği operasyonlarının sağlanması için kritik önem taşır.

Yaşam bilimleri

Bu sistemler, ekipman, tesis ve mobil varlıkları izler, takip eder ve yönetir. Standartların yönetimi, izlenebilirlik ve e-imza kritik öneme sahiptir. Belgelendirme paketleri, karmaşık yasal düzenleme gereksinimlerinin karşılanmasına ve doğrulanmasına yardımcı olmak için kullanılır.

Sağlık hizmetleri

Sağlık WEBERP çözümleri, tesis ve ekipman hazırlık oluşluk durumu arasındaki karmaşık ilişkileri yönetmelidir. Bunlar, kritik varlıkları izler ve bulur, tesis koşullarını izler, raporlama gereksinimlerine uyum sağlar ve operasyonel sağlık bilgileri sistemleri ile bütünleşir.

Nükleer güç

Nükleer kuruluşlar; ayrıntılı durum yönetimi, iş akışları, eskalasyonlar ve e-imza yoluyla yasal düzenlemeleri desteklemek için iş ve varlık yönetimine vurgu yapar. Çözümler; sağlık, emniyet ve güvenlik için mevzuata uygunluğu göz önünde bulundurur.

ERP & CRM Yazılımlarımız

SNİPE İT

Php, laravel ve docker ile yazılmış olan SNİPE İT kurumsal varlık yönetimi programı ile büyük ölçekli şirketlerin BT işlerinde profesyonel çözüm olarak sunuyoruz.

SNİPE İT Linux ve Windows platformlarında çalışabilen bir program olup tüm depo şube ve diğer işlerinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Özellikleri için TIKLAYINIZ

WEBERP

WEBERP programımız ise php tabanlı olup Linux platformlarında çalışmaktadır. Büyük orta ve küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra tüm  kobilerin iş destekçisidir.

Özellikleri için TIKLAYINIZ

Programlarımızın demolarını incelemek için Tıklayınız.